اخبار فوری

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶,Jan 22 2018

کد مطلب 4525- ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳:۱۱

عباس محمدی دانشجوی ارشد برنامه ریزی و مدیریت شهری؛

سياست زدگي آفت اين روزهاي مردمان شهرمان لامرد

متاسفانه در لامرد گاها همين اختلافات سياسي باعث بروز درگيري هاي فيزيكي خونين بين برادر با برادر يا همسايه ها باهم، قهر هاي طولاني خانواده ها و اقوام با هم و قطع ارتباط هاي پدر و فرزندي شده است كه خود ضعف بسيار بزرگي در جامعه ي كنوني ماست و بی شک این امر موجب عقب ماندن خود اشخاص، شهر و شهرستان از پیشرفت است.

لامـــــرود؛ فراگير بودن و اثر گذار بودن تصميمات مردم در انتخاب افراد جهت پيگيري، پيشرفت و توسعه شهر و شهرستان ، باعث شده تا اكثر مردم خود را عضو موثري از جامعه بدانند و يك ديد سياسي داشته باشند. 

مردمان شهرستان لامرد نيز از اين امر مستثني نيستند و مي شود آنها را در استان فارس يا شايد كشور،  بعنوان سياسي ترين  افراد جامعه دانست چرا كه در مواقع حساس انتخابات از بزرگ و كوچك با حساسيت خاص امر مهم انتخابات، كانديداها و جناح های سیاسی منطقه را دنبال مي كنند. 

اين پيگيري ها و اثر گذار بودن اتفاق خوب و مباركي است چرا كه هر كس به زعم خود براي پيشرفت شهرستان قدم بر مي دارد، ولي متاسفانه همين امر مبارك زماني تبديل به ضعف خواهد شد كه به جاي سياسي بودن، سياست زده شويم و حتي آب خوردن و زندگيمان هم گره بخورد به جناح سياسي مان و با فاميل و دوست و همسايه بخاطر مسايل سياسي قطع ارتباط كنيم.  

متاسفانه در لامرد گاها همين اختلافات سياسي باعث بروز درگيري هاي فيزيكي خونين بين برادر با برادر يا همسايه ها باهم، قهر هاي طولاني خانواده ها و اقوام با هم و قطع ارتباط هاي  پدر و فرزندي شده است كه خود ضعف بسيار بزرگي در جامعه ي كنوني ماست و بی شک این امر موجب عقب ماندن خود اشخاص، شهر و شهرستان از پیشرفت است.  

همين سياست زدگي يك آفت بزرگ ديگري كه دارد باعث مي شود ما ضعف هاي جناح سياسي مورد قبول خودمان را اصلا نبينيم و هر چه اقدام است آن را مثبت ارزيابي كنيم ولي در مقابل، كوچكترين حركت سياسي،اشتباه يا ضعف طيف غير همسو با خود را بزرگترين مشكل ببينيم و در جامعه و گروه هاي اجتماعي هوار بكشيم كه فلان اتفاق افتاده است. 

اينكه مشكلات را بازگو كنيم و در جهت رفع آن بكوشيم بسيار خوب است اما اينكه فقط مشكلات رقيب را ببينيم و از ضعف هاي خود چشم بپوشيم باعث لجاجت در بين هر دو جناح مي شود كه با ايجاد تقابل و دو قطبي همگان سعي در تخريب هم دارند و تنها كسي كه از اين ماجرا ضرر مي كند خود ما هستيم وگرنه مسئولين كه گویا هميشه محترمند و بي اشتباه و خوب یا بد مسير خود را طي خواهند كرد! 

در اين ميان افرادي را هم كه دلسوزند و از روي دلسوزي متني يا انتقادي را انتقال مي دهند  در طيف مقابل خوانده مي شوند و از هر فشاري برا دور كردن و درو كردن او حتي با برچسب ها و انگ هاي غير شرعي و عرفي، دريغ نمي كنند. 

اين حركت ها و لجاجت ها و ايجاد تقابل و دو قطبي بودن حل نخواهد شد مگر با همت مردم و اصلاح رويه خود، مگر اينكه از هر طيفي وارد مدار مديريت شد ضمن بیان بدون غرض ضعف ها ، كمك كنيم به رفع آن،  و  تنها دنبال کننده یک هدف باشیم که آن هم پيشرفت و توسعه شهرستانمان است.

وحدت آب و هوا و خاک و نور / دانه را رقصان کند در قعر گور 

اتحاد و دوستی امر خداست / افتراق و انزجار از دین جداست 

 

عباس محمدي 

دانشجوي ارشد برنامه ريزي و مديريت شهري

پاسخ به نظر

نظرات شما:

آخرین خبر
آرشیو
تبلیغات

لامرد ما