اخبار فوری

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶,Jan 22 2018

کد مطلب 3401- ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۸:۰۱

ارسالی کاربران؛

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان +تصاویر

اربعین و پیاده روی عظیم زائران حسینی از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. تصاویری که در ادامه می بینید ارسالی کاربران سایت از این اجتماع عظیم جهان است.

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

 

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

 

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

 

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

 

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

 

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به پیاده روی اربعین

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

نگاه زائران لامردی به بزرگترین اجتماع جهان

 

پاسخ به نظر

نظرات شما:

آخرین خبر
آرشیو
تبلیغات

لامرد ما