کد خبر: 3604 جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴- ساعت ۱۳:۱۲

انتخابات و نفوذ

لامــــــرود / غلامرضا صفرپور (مدرس دانشگاه) - نفوذ از نظر لغوي در فرهنگ فارسي به معناي اثر کردن در چيزي يا تاثير گذاشتن بر کسي يا راه رفتن پنهاني و....آمده است.و از نظر اصطلاحي به معناي توانايي واداشتن ديگران به انجام کاري از راههاي پاداش و تطميع بدين معني که بازيگر«الف» مي کوشد بر بازيگر «ب» تاثير بگذارد تا در راستاي اهداف خود رفتار «ب» را يا اصلاح و يا تغيير نمايد.

بنابراين نفوذ منشا بيروني داشته  و از داخل در جهت راستاي منافع خود يادگيري مي نمايد. مفاهيم نفوذ و قدرت دو ابزار تاثير گذاري در مناسبات بين المللي بوده که به اشکال ظريفي با هم پيوند يافته و به کار گرفته مي شوند و همه کشورها بطور نسبي از نفوذ و قدرت برخوردارند.و نفوذ يکي از روش هاي براندازي نظام از درون مي توان بشمار آورد.

 

موضوع نفوذ در همه ادوار مختلف و منشا تمامي  فتنه ها و بحران و انحراف انقلاب ها بوده است. براي نمونه منشا فتنه هاي بعد از رحلت حضرت پيامبر اسلام (ص) با نفوذ  کعب الاحبار وابوهريره ها و خانه نشيني افرادي همچون حضرت علي (ع)، سلمان، ابوذرها و ... بود و نهايتا انقلاب صدر اسلام پيامبر (ص) بعد از 50 سال با شهادت اباعبدالله الحسين (ع) بدست امويان و عباسيان افتاد.

 

در تاريخ سياسي معاصر ايران با نفوذ انگليسي ها و پناهنده شدن عده اي روشنفکرنما به سفارتخانه انگليس و شعبان بي مخ زاهدي ها و تمايل دکتر مصدق به آمريکا نهضت هاي مشروطيت و ملي شدن صنعت نفت با شکست مواجه شد و در انقلاب اسلامي هم نيز شاهد نفوذ برخي از عناصر روشنفکر نما و روحاني نما بوده و هستيم.

راي نمونه افرادي مثل «قطب زاده» با هواپيماي حامل حضرت امام (ره) آمد ايران، اميد انتظام سخنگوي دولت موقت، نفوذي ها در حزب خلق مسلمان و دفتر آيت الله شريعتمداري باند مهدي هاشمي و دفتر آيت الله منتظري تکنوکرات ها و نفوذي در مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري دوران سازندگي،حلقه کيان و تجديد نظر طلبان در دولت اصلاحات و حلقه انحرافي در دولت دهم و همه اينها مي توان گفت که نظام سلطه از روشهاي گوناگوني از تهديد سخت و نيمه سخت و نرم براي براندازي نظام جمهوري اسلامي بکار گرفته و با تدبير حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و حضور مردم در صحنه با شکست مواجه شده.

 

بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و فرستادن پالس ها و چراغ سبز نشان دادن از سوي برخي از مسئولين «روش تقابل گرايانه» خود را به صورت تاکتيکي کنار گذاشته و به روش «تعامل گرايانه» روي آورده در اين راستا تمرکز نظام سلطه بر ايجاد حاکميت دوگانه و شکاف در حاکميت قرار گرفته است که مقام معظم رهبري با رصد کردن طرحهاي دشمن، هوشمندانه و مدبرانه با اعلام «نرمش قهرمانانه » اولا مانع از توطئه دشمن از ايجاد دوگانگي در حاکميت ثانيا آزمودن مجدد بد عهدي نظام سلطه، ثالثا خلع سلاح نمودن برخي از شخصيت ها و جريان هاي سياسي که نسبت به غرب خوشبين هستند، شدند.

روش تعامل گرايانه غرب يک پروژه ي چند بعدي و تلفيقي از تهديد، تطميع با تغيير ماهيت فرايند نفوذ نسبت به دوره اي قبلي با نقش آفريني عوامل و روش هاي نوين تا با اشتباه محاسبات در اذهان برخي از مسئولين و تغيير ذائقه مردم و با تکنيک هاي «مهار» «تغيير رفتار» و تغيير ساختار به هدف اصلي خود که همانا «استحاله نظام» است، دست پيدا کند.

آمريکايي در تکنيک مهار بعد از مهار صنعت هسته اي بدنبال «مهار صنعت دفاعي و موشکي» و سپس مهار جايگاه منطقه اي ايران است. در تغيير رفتار با تغيير در باورها و ارزشهاي ايراني – اسلامي بدنبال اندليزه کردن جامعه ايراني بوده و در تغيير ساختار با «واتيکانيزه کردن» بفرموده مقام معظم رهبري «سيرت و باطن» نظام را از بين بردن و صورت و ظاهر آن باقي باشد و يک معممي هم بالاي سر آن باشد.تا شايد بتواند به هدف خود که همانا استحاله نظام است برسند.

متاسفانه برخي از ساده انديشان و استحاله شدگان با اشتباه محاسباتي در حال تکميل پازل دشمن بوده و در زمين نظام سلطه به ايفاي نقش مي پردازند. بنابراين تغيير تاکتيکي استکبار در مواجه با ايران اسلامي به اهميت اين دوره انتخابات و ضرورت مشارکت حداکثري مردم در انتخابات هدفمندانه و مسئولانه آنها افزوده است و بفرموده مقام معظم رهبري غرب به انتخابات ايران چشم طمع دوخته است.

 

دشمن براي زدن آبشار در زمين جمهوري اسلامي منتظر پاس حاميان خود در داخل همچون انتخابات مجلس ششم و در دوران فتنه 88 مي باشد و طبيعي است براي پشتيباني از عوامل خود حتما آتش تهيه را تامين خواهد کرد. و هميشه شاهد يکي از سناريوهاي نخ نما شده و در آستانه هر انتخابات طرح مباحثي همچون « انتخابات آزاد » صيانت از آراء و ...از داخل و خارج جهت تضعيف شورا ي نگهبان بوده ايم.شانتاژ بازي ها و همراهي دولتمردان در تخطئه نظارت استصوابي، صلاحيت شده،شبهه پراکني مبني بر غيررقابتي بودن انتخابات همراه با آتش تهيه رسانه هاي غربي، در راستاي همان سناريوي هميشگي نظام سلطه مي باشد.

 

در اين رابطه مقام معظم رهبري در 28/2/78 چنين مي فرمايند : « هدف از حمله به شوراي نگهبان و جنجال سازي هاي بي مبنا و بي ريشه در خصوص نظارت استصوابي تضعيف شوراي نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام با امام و نظام جمهوري اسلامي در ارکان قانونگذاري است» و در ديدار با ائمه جمعه سراسر کشور فرمودند: «برخي انگار به عادت و مرض بدي مبتلا شده اند که دائم در نزديک انتخابات در کوس نامطمئن بودن نتايج آراء مي دمند و نعمت بزرگ انتخابات را با اين حرفها خراب مي کنند».اما انتخابات خبرگان با توجه به جايگاه آن در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي از اهميت ويژه اي نزد دشمنان نيز برخوردار است.

 

گرچه استحاله شدگان اميدي به فتح مجلس خبرگان ندارند ليک آرزوي حضور يک اقليت زاويه دار با ولايت که بتوانند برخي از برنامه هاي آنان را دنبال کنند دارند. آمريکايي ها با مطالعات گسترده اي که پيرامون علل پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير در اصول و گفتمان انقلاب اسلامي و علل ناکامي و شکست توطئه هاي خود در اين مدت به اين نتيجه رسيده اند تا زماني که در ايران ولي فقيهي وجود دارد که مانع به نتيجه رسيدن توطئه هاي آنان در ايران خواهد بود. از اين رو به اين جمع بندي رسيده اند که براي برون رفت از اين شرايط بنا به توصيه ي استراتژيست ها که در موثرترين نقطه براي ضربه زدن به يک بازيگر دقيقا نقطه قوت اوست مي بايست «ولايت فقيه» اين ستون سترگ خيمه انقلاب را به نوعي سست نمايند و بر همين اساس است که در داخل عده اي با مطرح کردن نظارت بر رهبري شورايي کردن آن و ... پازل دشمن را تکميل و خوراک رسانه اي براي غرب تهيه تا اقتدار، نفوذ، محبوبيت اجتماعي ولي فقيه را زير سوال ببرند و بعد به راحتي به اهداف شوم خود برسند.

 

نهايتا در يک تقسيم کاري که در داخل و خارج صورت گرفته اين است که به منظور بالا بردن هزينه مقابله با نفوذ و بستن منفذ هاي رخنه در ارکان نظام، شاهد برچسب زني،تضعيف نهادهاي قانوني، عناصر مومن و وفادار به انقلاب، به دنبال دوقطبي سازي جامعه و مظلوم نمايي هستند تا شايد از قبل ملتهب ساختن جامعه از اين فضاي گل آلود خود ساخته، ماهي خود بگيرند.

 

قطعا اين مردم ولايتمدار، بصير و انقلابي در هفتم اسفندماه باز با حضور حماسي خود در پاي صندوقهاي راي باطل السحر آنان خواهند شدو نشان خواهند داد که ديگر مردودين، ساکتين و اصحاب فتنه، ناکثين، قاسطين و مارقین در بين آنان جايگاهي نداشته و بنا به توصيه حضرت امام (ره) نخواهند گذاشت که انقلاب به دست نا اهلان و نا مردمان بيفتد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به لامرود | Lamrood.ir می باشد